MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

TERRA İNCOGNİTA*

Yazar : Yiğit Tuncay

Negatif bir gelişme gösteren sınıflı toplumun oluşumunda ve Batı Uygarlığının temeli olan klasik köleci Yunan toplumu ile, tarihsel olarak ona ön gelen “Asyagil” aşama arasında ciddi bir çelişki vardır. Bu da, Doğu ve Batı’nın evrimine ilişkin araştırılması gereken farklılıklar göstermiştir. Sınıflı toplum geleneğine karşılık olarak kendini gösteren Asya tarzı toplum anlayışı, yani bireyin cemaat karşısında özel mülkiyete ve ona dayalı özerk bir iradeye sahip olmayan tüm toplum biçimlerini incelemek Batıda öncelikle Hegel’de başlamış bir tavırdır.(1)
Hegel’den sonra, kendini dünyayı sırtında taşıyan emekçi halkların mücadelesine adamış olan Marks’ın çok farklı bir açıdan incelediği bu toplum biçimi, Çin, Hindistan ve Türkiye’de kendini göstermiştir. Henüz devlet ve sınıf olgularını tanımayan Slav, Romen, Moğol vb. kabileler gibi “ilkel” toplumları içeren bir üretim tarzına denk düşmektedir…..

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun