MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

SHP’DE “PERŞEMBE’NİN GELİŞİ ÇARŞAMBA’DAN BELLİ” OLDU

Yazar Nezih Gençler

Geçen yıl 29 Ekim gecesi “güçbirliği”ni gerçekleştirmek heyecanı ve dinamizmiyle Ankara’ya gelip,“Ülkemiz ve bölgemiz, emperyalizm ve yerli ortakları tarafından ekonomik, politik, sosyal, cografik ve kültürel olarak işgal edilmek ve yüzde yüz teslim alınmak tehlikesi ile karşı karşıya. Bu emperyalist işgalin ilk hedefi, öncelikle insan kollektif aksiyonunu yok etmek, direniş güçlerini dağıtmak, en ufak bir umudu ve kardeşliği ortadan kaldırmaktır. Ülkeler ve halklar sadece parçalanmıyor, parçalananlar arasına kin ve nefret duyguları pompalanıyor, şovenizm kışkırtılıyor. Örneğin yüzyıllara dayanan bir birliktelikle Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda aynı amaç için savaşmış Türk-Kürt kardeşliği yok edilmek isteniyor. Genel olarak tüm halkımızın, özel olarak Kürt halkımızın ve ülkemizin içine düşürüldüğü bu sorunun çözümü; demokratik cumhuriyet temelinde, gönüllü birliktelik esasına dayalı özgür ve demokratik bir barış ortamının tesisi için ezber bozucu çözüm yollarının tartışılabilmesinden, 1919’ları güncelleyebilecek programların uygulanabilmesinden geçmektedir…” diyerek, 30 Ekim 2007 tarihinde SHP’ye üye oldum…

Altı ayı aşkın bir süredir aktif bir üye olarak, halk örgütlenmesini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli il ve ilçelerin kuruluşunda ve örgütlenmesinde çalıştım. Yeni-eski tüm parti üyeleri arasında söylem ve eylem birliğini gerçekleştirmeye, halkımızın ve insanlığın sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının bulunmasına, proje ve programlar üreterek katkıda bulunmaya çalıştım. Parti üyeleri arasında; yaşanabilir bir doğa ve toplum için duygu, düşünce ve davranış bütünlüğünün sağlanmasına çalıştım.

Bu süreçte, halkımızın, ezilen ve sömürülen diğer halkların, ülkemizin, bölgemizin ve dünyamızın, tümüyle insanlığın sorunlarının çözümüne böyle bir SHP ile katkı yapılabileceğine inancımı tamamen yitirdim. Bu nedenlerle SHP üyeliğinden resmen istifa ediyorum. Gereğini arz ederim. 27 MAYIS 2008 (*)

(*) 21 Mayıs 2008 Çarşamba günü partiden fiilen istifa ettim. İşim gereği sürekli seyahatte olduğumdan resmi istifamı ancak 27 Mayıs’ta gönderebildim.

Vatan Postası Genel Yayın Yönetmeni

Nezih Gençler

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun