MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Rize İdare Mahkemesinden HES Projeleri için Ders Gibi Bir ‘İptal’ Kararı Daha Geldi…

Rize’nin Hemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Büyükdere üzerinde yapımı planlanan Dikmen HES’e karşı açılan davada Mahkeme, yine ders gibi karar verdi.Rize İdare Mahkemesinin kararında, çevrenin kirlenmesini önlemenin devletin yanında yurttaşların da ödevi olduğu belirtildi.

Rize İdare Mahkemesi, Hemşin Muhtarlar Derneği tarafından açılan davada, bölgede yapımı planlanan Dikmen Hidroelektrik Santrali (HES) Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu’ kararını iptal etti.

Bakanlık avukatının, Hemşin Muhtarlar Derneği’nin dava açmakta menfaatinin bulunmadığı yönündeki savunmasını değerlendiren Mahkeme Heyeti, Anayasa hatırlatması yaparak, “Çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” vurgusunu iptal kararına taşıdı.

Hemşin sınırları içerisindeki Büyük Dere ve Pazar Çayı üzerine yapımı planlanan Dikmen HES projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 12 Mart 2014’te, ‘ÇED Olumlu Raporu’ verdi. Bunun üzerine Hemşin Muhtarlar Derneği, ÇED Raporunun iptali istemiyle, Avukat Özlem Şen Abay, aracılığıyla, Rize İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde ayrıca, söz konusu projenin oluşturacağı geri dönüşümsüz çevre zararlarına da dikkat çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği avukatları, davanın duruşmasında yaptıkları savunmada, Hemşin Muhtarlar Derneği’nin davayı açmakta menfaati bulunmadığını öne sürdü.

Projenin çevreye verilebileceği zararın asgari düzeye indirildiği ileri sürülen savunmada, projeyle sürdürülebilir kalkınmanın amaçlandığı vurgulanarak; ‘bölge halkına iş imkanı sağlanacağı’, bu nedenle de işletmenin faaliyete geçmesinde kamu yararı olduğu iddia edildi.

Değerlendirmeler sonrasında Rize İdare Mahkemesi Başkanı Halil İbrahim Özgün imzasıyla açıklanan kararda, dikkat çeken bir ayrıntıya da yer verildi.

Bakanlık Hukuk Müşavirinin, davacı derneğin, davayı açmakta menfaatinin bulunmadığı yönündeki savunmasına karşı Anayasa’nın 17 ve 56’ıncı maddelerini hatırlatan Mahkeme Heyetinin kararında, “Dava konusu projenin gerçekleştirileceği bölgede yaşayan kişiler sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir ve bu hak vatandaşlara Anayasa ile tanınan bir haktır. Bölgede doğaya yapılacak bir müdahaleden öncelikle o bölge insanlarının etkileneceği ve bu anlamda tartışmasız söz hakkı olduğu düşünüldüğünde, Hemşin İlçesi’ne yönelik faaliyet gösteren davacı derneğin, uyuşmazlığa ilişkin olarak dava açmada menfaatinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle davalı idarenin, dava açma ehliyetine ilişkin iddiaları yerinde görülmemiştir. Anayasa’nın 56. maddesinde, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve kirlenmesini önlemenin devletin ve vatandaşların ödevi olduğu belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Rize İdare Mahkemesi, Bilirkişi Raporuna dayanarak yüzeysel ve eksik bulduğu, ‘ÇED Olumlu Raporu’nun, Oy Birliği ile iptaline karar verdi.

Kaynak: yolcuhaber.net/2017/02/07/cevreyi-korumak-her-yurttasin-gorevi

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun