MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Özelleştirmede sıra mezarlıklara geldi

image
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ve özellikle TMMOB’yi (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) hedef alan ‘3194 sayılı imar kanunu ile bazı kanun hükümünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı’ çok tartışılacağa benziyor. Tasarıda yer alan maddeler arasında mezarlıkların işletilmesi de bulunuyor.

Parkları, ormanları ve meraları imara açan hükümetin yeni rant alanlarından biri de mezarlıklar oldu. Buna göre torba tasarının imar kanunuyla ilgili bölümünde yer alan 13. maddesinde mezarlıkların işletilmesiyle ilgili kısımda şöyle dendi: “İmar planlarında talep halinde, özel mezarlık alanları ayrılabileceği gibi imar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen yerlerin özel mülkiyete tabi kısımları mülkiyet sahiplerince özel mezarlık olarak yapılıp işletilebilir.”

İMAR HAKKI TRANSFERİ GELİYOR

Tasarıda yer alan başka bir madde ise “imar hakkı.” Tasarı maddesinde “Taşınmazların imar hakkı, öncelikle idarelerin planda yapacakları değişiklikle imar hakkı transferi yapılabileceğini belirledikleri alanlardaki taşınmazlarda değerlendirilebilir. Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre, bağımsız lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarına yaptırılarak değerlemesi yapılan bu imar hakkı, ilgili idarece menkul değere dönüştürülür” ifadelerine yer veriliyor. Yani maddeyle yapılaşmaya izin verilmeyen bir noktada arazisi bulunan bir firma ya da şahıs bu arazisiyle ilgili imar hakkını başka bir noktaya transfer edebilir/kaydırabilir. Bu konuya ilişkin daha önce konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Düzenlemeyle yoğun yapılaşmaya izin verilmeyecek yerlerde konutu bulunan vatandaşlara imar hakkını başka bir alana transfer edebilme imkanı sunulacak” demişti.

BAKANLIK PAY ALACAK

Bakanlığın dikkat çeken başka bir düzenlemesi de imar planlarında yapılacak değişiklikle imar yoğunluğu getirilen inşaatlardan “ortaklık payı” alınması hedefleniyor. O maddede konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: “İmar planı değişikliği ile değer artışı sağlayan bir kullanım kararı getirilmesi veya yapı yoğunluğunun artırılması halinde, toplamda ikinci fıkrada sayılan oranı geçmemek üzere ilave düzenlemeyle ortaklık payı alınabilir.”

Rıfat Doğan – İleriHaber.org

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun