MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

MİRAÇ VE “İSRA” SURESİ

Bugün yine, son Osmanlı padişahlarından birinin (yanılmıyorsam sübyancı Abdülmecid olmalı) icat ettiği ve hiçbir İslâm ülkesinde bilinmeyen bir “kandil” daha kutlanacak.
“Göğe yükselme” anlamına gelen Miraç kelimesine Kur’an’da rastlanmaz. İslâm peygamberinin ölümünden sonra; pagan, Yahudi, Hristiyan ve hanif Arap inançlarından, efsanelerinden örülelerek yaratılan Miraç olayına kaynak olarak, Kur’an’da, “gece yürüyüşü” anlamına gelen İSRA suresi gösterilir.

İsra suresinde, Allah’ın, İslâm peygamberini, bir gece, Mescid – i Haram’dan (Kâbe’nin de içinde yer aldığı, kutsal sayılan alan) Mescid – i Aksa’ya götürdüğü anlatılır ve orada kendisine Namaz’ın da (Kur’an’da geçen şekliyle Salât) içinde yer aldığı bazı tebliğler bildirilir.
Tarihi bilerek tahrif eden ahir zaman “müşrikleri”, surede sözü edilen Mescid – i Aksa’nın, Kudüs’de bulunan cami olduğunu iddia ederler. Halbuki, Kudüs ancak Halife Ömer zamanında Arap – İslâm orduları tarafından feth edilecektir ve İslâm peygamberinin hayatta olduğu dönemde, ortada bir Kudüs Mescid – i Aksa’sı henüz yoktur.

Ama, Mekke’den yürüme mesafesinde, Mescid – i Aksa adını taşıyan küçük bir mescid, hatta namazgâh vardır.

Kur’an’da, Miraç konusunda başka hiçbir şeyden söz edilmez. Bugünkü zırvalıklara gelince; İslâmî açıdan Bidat’ın da ötesinde küfür ve şirktir.
Ama, bu tür yaratılmış efsaneler, insanların uyutulup gönüllü köleler haline getirilmesinde etkili bir araçtır ve egemenler tarafından da bu amaçla sıklıkla kullanılmaktadır.

Ahmet H. Köse

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun