MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

MİGROS-TANSAŞ-ŞOK MAĞAZALARINDA 24 KASIM’DA GREV BAŞLIYOR

Yazar Tez Koop İş Sendikası Başkanlar Kurulu

Başkanlar Kurulumuz, 6-7 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da toplanmış, siyasal ve toplumsal alanda ortaya çıkan gelişmeleri değerlendirmiş ve bu değerlendirmeleri kamuoyu ile paylaşma gereği duymuştur.

Başkanlar Kurulumuz; Sağlık ve Sosyal Güvenlik sisteminde yapılan değişikliklerin, sigortalı çalışanların sıkıntılarını daha da arttırdığını, “Katkı Payı” adı altında yapılan ödemelerle sağlık harcamalarının vatandaşa fatura edildiğini, paralı sağlık sisteminin toplumun genel sağlığı için ciddi bir tehlikeye dönüştüğünü bu nedenle sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin tüm yurttaşları kapsamasını, sağlık hizmetlerinin parasız ve kaliteli olmasını savunmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz; yeniden gündeme getirilen 2821 ve 2822 sayılı yasalardaki değişiklik çalışmalarının tek taraflı ve dayatmacı bir anlayış ile değil, demokratik haklar ve özgürlükler, ILO normları ve uluslararası standartlar esas alınarak, emek örgütlerinin talepleri doğrultusunda yapılması gerektiğini savunmaktadır. Bununla birlikte Başkanlar Kurulumuz; kıdem tazminatlarına yönelik herhangi bir düzenlemeyi, Türk-İş Genel Kurul Kararı gereği Genel Grev nedeni sayacak ve bu genel grevin etkin bir şekilde uygulanması konusunda gerekenleri yapacaktır.

Başkanlar Kurulumuz; asgari ücretin belirlenme yönteminin değiştirilmesini, hesaplama yapılırken TÜİK verilerinin dikkate alınmasını, işçi ailesinin de hesaplamaya dahil edilmesini, asgari ücretin vergi dışında bırakılmasını ve insan onuruna yakışır bir seviyeye çıkartılmasını talep etmektedir.

Başkanlar Kurulumuz, gelir vergisi oranlarının makul bir düzeye çekilmesini talep etmekte, gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için etkin sosyal politikalar uygulanması gerektiğini savunmaktadır. 6772 Sayılı yasa kapsamında işçilere ödenen ilave tediyeden vergi ve sigorta pirimi kesilmesi yönündeki uygulamanın kaldırılmasını talep etmekte, aynı şekilde 5620 sayılı yasada yer alan ve toplu sözleşme hakkını kısıtlayan maddelerin ayıklanması gerektiğini savunmaktadır.

Başkanlar Kurulumuz, 25 Kasım tarihinde, kamu emekçilerinin iş bırakma eylemini destekleme ve kamu emekçilerinin taleplerine sahip çıkma kararı almıştır. Başkanlar Kurulumuz; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndaki özelleştirme söylentilerinden son derece rahatsızlık duymakta, ulusal borsamızın özelleştirme veya halka arz yöntemiyle yabancı sermayenin eline geçme olasılığını dahi ülke ekonomisi açından son derece kaygı verici bir gelişme olarak değerlendirmektedir. Başkanlar Kurulumuz, IBM İşvereninin sendika karşıtı tutumunu ve çalışanları sendikadan istifaya zorlayan uygulamalarını kınamaktadır.

Başkanlar Kurulumuz; Migros Ticaret A.Ş’de toplam 13 bin üyemizi ilgilendiren ve halen devam eden TİS görüşmeleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duymuştur. Migros’da, görüşmelerde bir ilerleme sağlanamaması üzerine fiili grev aşamasına gelinmiştir. Bunun en büyük nedeni işverenin sergilemiş olduğu katı tutumdur. Sendikamız uzlaşmaya ve anlaşmaya, sözleşmenin masa başında bitirilmesi için gerekeni yapmaya hazırdır. Ancak, Başkanlar Kurulumuz, işverenin bu katı tutumunu değiştirmemesi halinde greve çıkma konusunda kararlı olduğunu kamuoyuna aktarma gereği duymuştur. Başkanlar Kurumlumuz, anlaşma olmaması halinde 24 Kasım 2009 tarihinde Migros, Tansaş ve Şok işyerlerinde greve çıkma kararı almıştır.

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun