MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

EKMEK, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK İÇİN DEMOKRASİ VE HAKLAR MİTİNGİ 17 OCAK PAZAR GÜNÜ

Yazar vatan postası

•İşsizliği ve esnek çalışma biçimlerini;

•“Kiralık İşçilik” düzenlemesinde ısrar edilmesini;

•Kıdem tazminatı hakkına göz dikilmesini;

•İşçileri köleleştirmeye yönelik 4/C ve benzeri uygulamaları;

•Taşeronlaşma ve kayıt dışı ekonomiyi;

•İşsizlik Sigortası Fonu’nun amacı dışında kullanılmasını; …


•Vergi adaletsizliğini;
•Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın çalışanları mağdur eden olumsuzluklarını;
•Asgari ücretin sefalet ücreti olarak belirlenmesini;
•İş sağlığı ve güvenliği alanındaki aksaklıkları;
•Anti demokratik yasaları;
•Örgütlenmenin önündeki engelleri;
•TEKEL ve İtfaiye işçileri başta olmak üzere çalışanların taleplerine duyarsız kalınmasını;
•Güvenlik güçlerince “orantısız güç” kullanımına devam edilmesini;
•Sosyal devlet uygulamalarından gün geçtikçe uzaklaşılmasını;
•Çalışma Bakanlığı’nın “Çatışma Bakanlığı” haline getirilmesini;

PROTESTO ETMEK İÇİN

17 OCAK 2009 TARİHİNDE ANKARA SIHHİYE MEYDANI’NDA SAAT 12.00’DE GENİŞ KATILIMLI BİR MİTİNG DÜZENLENECEKTİR. MİTİNG KORTEJİ SAAT 10.00’DA ANKARA TREN GARI ÖNÜNDE OLUŞTURULACAK VE SAAT 11.00’DE YÜRÜYÜŞE GEÇİLECEKTİR.
MİTİNGE TÜM EMEK VE MESLEK ÖRGÜTLERİ İLE HALKIMIZ DAVETLİDİR.

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun