MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

DÜNYAYI ASLINDA KİM YÖNETİYOR?

Dünya’yı kimin yönettiğine dair ortada birçok komplo teorisi dolaşıyor.
İlluminati, gizli örgütler,kimlerden oluşuyor?
Yıllarını bu sorunun cevabını bulmaya adayan Dr. John Coleman, girilmeyen arşivlere, ulaşılmayan kayıtlara girerek derin araştırmalar yapmış.300ler komitesi
Buna göre Dünya’yı 1600’lü yıllardan beri uyuşturucu ticareti parasıyla servetler kazanmış ve başında İngiliz monarşisinin bulunduğu 13 aileden oluşan 300 kişilik bir komite yönetmektedir.300 adam
İşte Dünya’yı yöneten 13 aile:

 1. Rothschild
 2. Bruce
 3. Cavendish (Kennedy)
 4. De Medici
 5. Hanover
 6. Hapsburg
 7. Krupp
 8. Plantagent
 9. Rockefeller
 10. Romanov
 11. Sinclair (St Clair)
 12. Warburg (del Banco)
 13. Windsor (Saxe-Coburg-Goethe)

Coleman’ın değinmediği piramidin en üstünde kim var? Her şeyi gören göz kim?
Yapının liderine Asil Kral anlamına gelen Pindar ya da Marquis de Libeaux adı verilir. Kendisi beyaz limuzin içinde seyahat eder ve bu sadece yargıçların, polislerin ve askerlerin anlayabileceği beyaz kod anlamına gelir.
Komplo Teorilerine göre Pindar’ ın Kraliçe Elizabeth olduğuna dair şüpheler var ancak Liderlerin erkek olması gerektiğinden en olası adayın ya Rothschild ya da Prens Charles’ın gerçek babası olduğu sonucuna varılmaktadır.
Yeni Dünya Düzeni içinde Tek Dünya Devleti kurmayı amaçlayan komitenin her ülkede vatan hainliği yaparak komplo hiyerarşisi içinde yükselmek isteyen adamları bulunmaktadır.New World Order orgchart
Komite her devlette paralel yapılar oluşturarak aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmektedir:

 • Dindarlık kisvesi altında “Dinler arası diyalog” senaryosu içinde tüm dinleri tek bir din altında birleştirmek.
 • Kalkınmakta olan ülkelerde endüstriyelleşmeyi önlemek, tarımı ortadan kaldırmak
 • Halkları devlet yardımı ile yaşayacak hale getirmek
 • 2050 yılına kadar dünya nüfusunun açlık, salgın hastalıklar, kanser, savaşlar ve homoseksüelliğin yaygınlaştırılmasıyla dünya nüfusunu 3 milyar kişi azaltmak
 • Halkları, dini sömürerek ve uyuşturucu kullanımını arttırarak kontrol etmek
 • Dünya’da eğitim düzeyini aşağı çekmek
 • Yandaş medya ile halk kitlelerinin beyinlerini yıkayarak umutsuzluğa düşmelerini sağlamak
 • Ülkelere “demokrasi” getirmek adı altında saldırarak doğal kaynaklarını ele geçirmek

Yukardaki maddelere baktığımızda çok tanıdık geldi değil mi?
Komite’nin mensubu ailelerin kökeni Hazar Türklerinden, Kara Asalet aileleri olan Venedik ve Cenovalı Levanterler’ e dayanır.
Araştırmacı Dr. John Coleman’ın yaptığı araştırmalara göre 300’ler Komitesi adı verilen bu örgüt İngiltere’nin en eski kuruluşu East India Co. ile bağlantılıdır.
Kuruluşu 1399 olan örgüt 1600 yılında Kraliçe I. Elizabeth’in onayı ile resmiyet kazanmıştır.
Rivayete göre Rothschildler’ in Anadolu’dan göç ettiği sanılmaktadır.
East India Co.’nın bir çok üst düzey yöneticisi sosyalisttir ve bunların arasında Fabian Örgütü’nden gelen Bernard Shaw, Tavistock Enstitüsü tarafından çocuk kitapları serisi olacak “Harry Potter” kitaplarının yazarı Richard Potter da bulunmaktadır.
Doğal kaynakları zengin ülkeleri sömürmek, dünya nüfusunu azaltmak için Fransız Devrimi iki Mason Locası tarafından tezgâhlanmış, Napolyon ve savaşları Rothschild’ler tarafından oluşturulmuş, Bolşevik Devrimi, Anglo-Boer Savaşı, Dünya Savaşları belirli güç odaklarınca çıkarılmıştır.
Komite Hristiyanlık ve Müslümanlık için büyük nefret duymaktadır ve bu dinleri yok etmek için Illuminati’ yi kurmuştur.
İlluminati kurucularından Adam Weishaupt
“Eğer dinleri yok edeceksek kendimizi tam dindar göstermeliyiz Unutmayın ki bizi amaca ulaştıran her yol mubahtır.” düşüncesini savunmaktaydı bu söz eminim birçok kişiye tanıdık gelmiştir.
Amaçlarına göre gereksiz halk toplulukları yok edilecek, zengin doğal kaynaklar ele geçirilecek ve üniter devletler parçalanarak daha kolay yönetilebilir hale getirilecektir.
BAĞLI ŞİRKETLER/KURULUŞLAR
Başta İngiltere ve Amerika olmak üzere tüm dünyayı kontrol etmeye çalışan örgütler kuruluşlar:
En tepede East India Company daha sonra Biritish East India Company
CIA, NSA, Mossad, NATO, Alman Marshall Fonu
Tavistock Enstitüsü, Stanford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, London School of Economics, Yale Üniversitesi
CFR (The Council of Foreign Relations-Dış İlişkiler Kurulu), The Trilateral Commision: Royal Institue for International Affairs (RIIA), Bilderberg Group
Siyonistler, Farmasonlar, Gül ve Haç Kardeşliği, Illuminati, Malta Şövalyeleri, Venedik Kara Asaleti, Alman Marshall Fonu, Yuvarlak Masa, Roma Kulübü
Lahey Adalet Divanı, İngiliz Lordlar Kamarası
HSBC Bank, CitiBank, ING Bank, Dünya Bankası, IMF, Federal Rezerv Bankası (FED)
Fox TV, Washington Post, Times, Independent, The London Times, CBC, NBC, ABC
KOMİTEYE BAĞLI TARİHİ ŞAHISLAR
Lenin, Troçki,
Başkan Wilson, Roosevelt, Winston Churchill,
İngiliz Kraliyet Hanedanlığı, Danimarka Hanedanlığı, Norveç Hanedanlığı,
Parvus (Helpland), Henry Kissinger,
Jean Monett, Arthur Balfour, Napolyon,
Cecil John Rhodes, Bush Ailesi vs.
Kaynak:mindgames-x-files.blogspot.com

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun