MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Demeter

Demeter , Yunan mitolojisinde toprağın ve ürün verimliliğinin tanrıçasıdır. Kronos ve reiha’nın kızı, zeus’un kız kardeşidir. Demeter insanlar tarafından saygınlık gören bir tanrıçadır ve şerefine şenlikler düzenlenir.

Homeros destanlarındaki güzel saçlı,güzel örgülü kraliçe. Toprak ve bereket tanrıçası. Hesiodos’a göre kronos ile rheia’nın kızı, yani ikinci kuşak tanrılar soyundandır. Ekinleri ve özellikle buğdayı simgeler. Zeus ile birleşmesinden persephone doğmuştur.
En çok tapınım gördüğü yerler italya,girit ve trakya’dır. Onun tek efsanesi mevsimlerle ilgilidir. Bu efsane yunan dünyasının daha çok buğday üreten bölgelerinde gelişmiş ve tutulmuştur. Hem efsanede, hem de tapımında kızı persephone ile birlikte anılır. Bunlara “iki tanrıça” denir.

Efsaneye göre; persephone bir gün oyun arkadaşlarıyla birlikte çayırda çiçek toplarken toprak yarılmış ve hades arabasıyla çıkara kızı yer altı ülkesine kaçırmış ve orada ona nar yedirmiştir. İnanışa göre; ölüler ülkesinden bir şey yiyen hades’ten geri çıkamaz. Çok üzülen demeter kızını aramak için yollara düşmüş ancak hiç bir yerde bulamamıştır. Bunun üzerine yaşama küserek ıssız bir köşeye çekilmiştir. Demeter’in küsmesiyle toprağın bereketi uçup gitmiş,kıtlık başgöstermiştir. Tanrı zeus duruma müdahele ederek sorunu çözümlemiştir. Bundan sonra persephone kışı kocası hades’in baharı ve yazı da demeter’in yanında geçirmeye başlamış ve toprağa yeniden bereket gelmiştir.

Demeter’in çeşitli sevgilileri ve bu ilişkilerinden pek çok çocuğu olmuştur. Bunların içinde en ünlüsü, ölümlü bir erkek iasion’dan olan oğlu plutos (servet ve zenginlik tanrısı)’dır.

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun