MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Athena

Athena (minerva), Yunanlılar ona athena derken romalılar minerva demiş.bazen pallas adıyla anılmış.adına tapınaklar yapılmış,savaşlarda ondan yardım dilenilmiş.truva savaşında taraf tutmuş,savaş 10 yıl sürmüş. zaten truva savaşının sebeplerinden birisi de kendisiymiş.

Latince de, minerva akıl güzellik ve hikmet anlamındadır. minerva da akıl, sanat, strateji, barış ve savaşın,bilgelik, akıl ve saflığın,atina şehrinin, el sanatlarının, tarımın ve aydınlıkla üretici zekanın ve adaletli savaşların tanrıçasıdır.

Trompet, flüt, çömlek, tırmık, saban, gemi ve savaşta kullanılan at arabası onun icatlarındandır.Babası tanrıların başı zeus, annesi ise zeus’un ilk karısı olan hikmet tanrıçası metis’tir.Zeus’un en sevdiği çocuğu olduğu için, şimşekleri dahil, babasının tüm silahlarını kullanmaya izni vardır.
kutsal şehri atina, ağacı zeytin ve hayvanı baykuştur minerva insanların yaptığı bütün sanatların ve işlerin, özellikle kadınların yaptıkları ince nakışların işlemelerin koruyucusu idi. hera’nın gelinliğini kendi elleri ile hazırlamıştı. bu gibi işlerde oldukça başarılı olan yunanlı kadınlar sanatlarını minerva’yı çalışırken seyrederek öğrendiklerini, onun öğütlerini dinlediklerini söyleyerek övünürlerdi.
fakat iyi kalpli yumuşak minerva’nın da zaman zaman öfkeye kapılıp kalp kırdığı, intikam aldığı olurdu.
bir adı da palas olan minerva, baş tanrı zeus’un çok sevdiği bir kız idi.Zeka tanrıçası minerva’nın doğumu oldukça gariptir. annesi akıllı metis (hikmet) ti. efsaneye göre baş tanrı zeus metis’i yutmuş, yani kendi içine atmış ve onu kendisinin bir parçası yapmıştı. akıllı ve zeki zeus metis’i uzun süre kafasının içinde taşıdı. ondan kurtulma zamanı gelip çatınca demir ve ateş tanrısı hephaistos’u çağırdı.”hephaistos” dedi “başım çatlayacakmış gibi ağrıyor, artık dayanamıyorum. alnıma hızla keskin baltanı vur. korkma sen emrimi yerine getir, ben başıma ne geleceğinin biliyorum.

Hephaistos baş tanrıya karşı gelmeye cesaret edemedi ve baltasını zeus’un alnına indirdi. o anda yarılan yerden zafer çığlıkları atan güzel bir kız çıktı ve dans etmeye başladı. tepeden tırnağa kadar silahlı idi. başında altın bir miğfer kıvılcımlar saçıyordu. parlak bir zırh bütün vücudunu kaplamıştı. elinde ise yepyeni bir mızrağı sallıyordu. bu hali gören bütün ölmezler hayret ettiler, şaşırdılar. güneş bile onu görünce ne yapacağını unuttu, atlarının dizginlerini çekti, arabasını göğün boşluğunda bekletti. büyük olympos dağı bu yeni tanrıça’nın doğuşu ile sarsıldı. toprak’tan müthiş bir gürültü çıktı. denizler kabarmaya dalgalar coşmaya başladı.

Zeka ve aydınlık tanrıçası olan minerva aynı zamanda savaş tanrıçası da sayılırdı. savaş gürültülerini ve silah seslerini uyandırmasını ve canlandırmasını da isterdi. o yunanlılar için yenilmez bir kavgacıydı, cesareti başka hiç bir tanrı ile kıyaslanamazdı. onun cesareti kurnazca, yiğitliği sessizce idi. o gösteriş ve yaygarayı sevmezdi.

Zeka tanrıçası minerva bazen yeryüzüne iner, savaşlara katılırdı. yunanlılar medya’lılara karşı savaştığında küçük ordularını minerva idare etmişti. bu yüzden bir avuç insan, barnarların çok kalabalık ordusuna karşı büyük bir zafer kazanmıştı. minerva aynı zamanda şehirlerin bekçisi ve koruyucusuydu. sevdiği şehirlerin kalelerinde, surlarında canla başla savaşırdı.
yalnız savaşları sevmezdi, barışları da severdi, barışın nimetlerini, medeni hayatın güzelliklerini, zafer kazanan kralların kalplerine sokardı. bu yüzden medeniyetle ilgili herşeyin koruyucusu sayılırdı.

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun