MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Ahşena

ahsena1Bu kelime, Laz krallığı üzerine Roma (Doğu) ile mücadele eden Persler’in, Pehlevi dilinde Karadeniz’e verdikleri addır ve “koyu”, “karanlık” anlamına gelir.

Ahşeana kelimesi, MÖ VII. YY. dolaylarında, boğazları aşarak Karadeniz kıyılarına ulaşan Miletoslu kolonyalistlerin, Karadeniz’ e verdikleri ve “konuksevmez” anlamına gelen AKSEINOS adına da kaynaklık etmiş gibi görünmektedir [Karadeniz’in bilinen eski adları arasında, “Spheris Zaghra” (İspir Denizi) ve eski Rusça’da kullanılan şekliyle Çorneo More de (Kara Deniz) yer alır].

Doğu Roma-Bizans-bayraklarından biriBu adlandırmalar doğrudan Karadeniz’in hırçın yapısından ve kıyılarında gemilerin sığınacağı koylar bulunmamasından kaynaklanmıştır.
Bu olumsuz koşullara rağmen antik dönemlerin kolonyalist site devletleri ve Roma, İran gibi güçlü devletleri, Karadeniz bölgesi ve Kafkaslar bölgesiyle yakından “ilgilenmişlerdir”. Bu ilginin nedenleri arasında, bölgenin zengin maden yatakları (özellikle Kolkhis’in altını ve daha sonraki dönemlerde Argyropolis – Gümüşhane’nin gümüşü) ve buğday, şarap, deri, balık, kereste gibi maddelerdir.
Mithridates VI nın paralarından birinin ön ve arka yüzüBu zenginlik bölge halklarının başına büyük sorunlar yaratmış ve çoğu, kılıç ve kanla asimile edilmişlerdir.

Mithridates VI'nın parasının arka yüzündeki ay - yıldız simgesi.
Ne gariptir ki, bugün bayrağını kullandığımız Amaseia ve Sinope merkezli Pontos devletinin ünlü kralı Mithridates VI “Eupator” Küçük Asya halklarının istilacı Roma’ya karşı direnişinin simgesi olurken, hatta ilk TBMM’de Yunan Kraliyet ordularına karşı verilen mücadelede adı anılırken, şimdilerde ne Amasya ne de Sinop’ta bir heykeli vardır ne de tarih kitaplarında adı geçer. Halbuki Kırım Kerc’te bir heykeli vardır ve bir Kırım sahil kenti onun adını taşır; Eupatoria.

NOT : Ay – yıldız (ve güneş) simgeleri Mezopotamya kökenli tanrı ve Tanrıçalar olan Sin – Samaş ve İştar’dan kaynaklanır. İran kökenli ve Mithra inançlı Pontos devleti krallarının para ve bayraklarında kullandıkları Ay – Yıldız simgesi ise daha sonraları Doğu Roma (Bizans) tarafından da kullanılmış, 1453 den sonra ise Osmanlı bayrakları arasında da yer almıştır.

Ahmet H. Köse

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun