MyNetiz
Kültür · Bilim-Teknik · Program · Linux

Ahmet Taner Kışlalı:”Batı’nın beş nedeni”

Batı beş dolayı Atatürk’e ve Cumhuriyet’e karşıdır;
1 – Türkiye’nin Bağımsız hareket edecek kadar güçlenmesi,Batı’nın çıkarları ile bağdaşmaz. Oysa,Kemalizm TAM BAĞIMSIZLIK İlkesine dayanır.
2 – Ilımlı İslam’la bütünleşmiş ,yarı çağdaş Türkiye Batı’nın çıkarlarına daha uygundur. Oysa Laiklik kemalizmin altı okundan biridir.
3 – Türkiye Kürtlere özerklik verirse,sonunda bağımsız bir Kürt devleti kurulur.Bunun Batı’ya iki yararı vardır;
a) Petrol bölgesinde ,Batı’ya muhtaç “kukla bir devlet”e kavuşacak.
b) Türkiye’nin, Ortadoğu’da büyük bir güç haline gelmesi önlenmiş olacak.
Bu hedef ancak Türkiye’nin üniter yapısının bozulması koşuluyla gerçekleştirilebilir.Oysa Atatürk’ü yıkmadan,Türkiye’nin üniter yapısını bozma olanağı yoktur.
4 – Küreselleşme ,Emperyalizmin yeni ideolojisidir.Yeni Dünya Düzeni’nde uluslararası sermayenin önündeki iki engel,”Ulusal Devlet” ve “Devletçilik” anlayışlarıdır Ulusalcılık ve Devletçilik de Atatürk’ün altı oku arasındadır ve ayrıca Anayasamızda yer alır.” Pazarlığı güçlü bir ulusal devletle yapmak yerine,zayıf bir yerel birimle yapmak” emperyalizmin işine gelir.
5 – Kemalist rejim,Batı’nın uydusu Ortadoğu ülkelerindeki çağdışı rejimlerin korunması açısından tehlikeli bir örnektir. “

İlk yorumunuzu yazınız

MyNetiz , deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır , ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Okuyun